Stadhuismuseum De Vierschaar
.


Markt 5

4351 AC  VEERE


Contact:


Beheer Stichting Delta Cultureel

06-39458431


Het stadhuis van Veere opent vanaf 28 maart 2015 haar deuren voor publiek. Voor informatie over de bestemming van het pand na heropening, kunt u contact opnemen met Stichting Delta Cultureel.

PERSBERICHT                                                               
27 december 2014  SAMENWERKINGSPLANNEN GEVEN NIEUW ELAN AAN ‘VEERS HISTORISCH MUSEUM’


In goed overleg zijn de gemeente Veere en Stichting Delta Cultureel overeengekomen dat de toekomstige exploitatie van het Stadhuis van Veere  zal worden uitgevoerd door Stichting Delta Cultureel, tevens beheerder van Museum De Schotse Huizen. Daarmee komen de exploitatie, promotie en culturele programmering van de twee museale monumenten van Veere onder verantwoordelijkheid van één professioneel aangestuurde organisatie te liggen. Onder de naam ‘Veers historisch museum’ wordt de brede geschiedenis van Veere op beide locaties zichtbaar gemaakt. De collecties en tentoonstellingen zullen nauw op elkaar aansluiten. De eerste stappen daartoe worden zichtbaar op zaterdag 28 maart a.s., wanneer het Stadhuis na een lange periode van restauratie de deuren weer wijd voor bezoekers zal openstellen.


Brede samenwerking voor behoud erfgoedfunctie

Zowel het Stadhuis van Veere als De Schotse Huizen zijn belangrijke dragers van het eeuwenoude historische erfgoed van Veere. De plannen van Stichting Delta Cultureel zijn erop gericht de museale functie van beide monumenten te behouden. Daarbij wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met andere partijen, zodat de promotie en programmering van culturele activiteiten in de stad Veere goed op elkaar worden afgestemd. Niet in de laatste plaats betreft dit de ondernemers van Veere met wie Stichting Delta Cultureel al een goede samenwerking heeft opgebouwd m.b.t. het ontwikkelen van een zelfstandig cultureel ondernemerschap van Museum De Schotse Huizen. Daarnaast zal de VVV vanaf 28 maart een ‘inspiratiepunt’ bemannen in de hal van het Stadhuis. Dit komt in de plaats van het VVV kantoor naast de Grote Kerk. Bezoekers worden zo op een centraal en zeer markant punt van Veere optimaal van informatie voorzien.


Multifunctioneel gebruik

De voormalige naam ‘Stadhuismuseum De Vierschaar’ zal niet meer specifiek worden gebruikt.     Naast objecten die verwijzen naar de tijd waarin vanuit het Stadhuis recht werd gesproken, komen ook andere delen van de collectie van de gemeente Veere aan bod, zoals schilderijen en voorwerpen die herinneren aan de rijke bloeitijd van Veere. De functie van trouwlocatie blijft bestaan en de zalen van het gebouw kunnen voor representatieve doeleinden worden gebruikt. De museale exploitatie blijft echter leidend.   

 

Vertrouwen in toekomst

De gemeente Veere, eigenaar van het Stadhuis, en Stichting Delta Cultureel, exploitant, hebben alle vertrouwen in de nieuwe samenwerkingsinitiatieven. Op korte termijn wordt het museale beheer samengevoegd met De Schotse Huizen. De overkoepelende aansturing wordt door professionele medewerkers uitgevoerd, met name om continuïteit in de activiteiten te kunnen waarborgen. Daarnaast blijft de stichting bouwen op de toegewijde inzet van een groot team enthousiaste vrijwilligers.

Welkom in Stadhuismuseum De Vierschaar


Eeuwenlang werden vanuit het stadhuis de inwoners van Veere en omliggende dorpen bestuurd. In ‘De Vierschaar’, de ruimte waarin schout en schepenen recht spraken, is deze sfeer nog tastbaar. Schilderijen en historische voorwerpen, waaronder de beroemde beker van Maximiliaan van Bourgondië, vormen een bewijs van de rijke bloeitijd van Veere. Tot de stadhuiscollectie behoren ook historische portretten van de Oranjevorsten.

Home Geschiedenis Carillon